Kolla saldo presentkort systembolaget


GoDaddy förbehåller sig dock rätten (men åtar sig ingen skyldighet) att göra det och fastställa om alla delar av använderinnehållet är lämpliga och/eller följer detta avtal.
Avslutade TJÄnster; policy VID slut AV livscykel GoDaddy förbehåller sig rätten att, när som helst, oavsett anledning och utan förvarning, sluta erbjuda eller tillhandahålla tjänsterna.
Avgifter OCH betalningar Du är medveten om och accepterar att din betalningsmetod kan debiteras av ett av våra närstående företag, GoDaddy Domains Canada, Inc., GoDaddy India Domains and Hosting Services Pvt Ltd eller GoDaddy Europe, Ltd.Du accepterar också att IPP-leverantören tillåts debitera hela beloppet för köpet från det valda bankkontot, e-plånbokskontot (inklusive kreditkort, bankkonton och andra tillåtna betalningsmetoder som är kopplade till e-plånbokskontot) eller någon annan typ av konto som associeras med den valda IPP-leverantören (inklusive, men inte begränsat till.Innehållet, med undantag för användarinnehåll, på denna webbplats och i tjänsterna, inklusive, utan begränsning, text, programvara, skript, källkod, API, grafik, foton, ljud, musik, videor och interaktiva funktioner, samt alla varumärken, servicemärken och logotyper däri (GoDaddyInnehåll ägs för alltid av eller är licensierat till GoDaddy och.Genom att klicka på rutan markerad Jag godkänner villkoren för betalningsalternativet massage presentkort örebro via PayPal, godkänner du en debitering av köpets fullständiga belopp från ditt PayPal-konto eller PayPal-betalningsalternativ.Du kan dock hållas ansvarig för förluster som GoDaddy eller andra åsamkas på grund av ditt konto, oavsett om de orsakas av dig, av en behörig person eller av en obehörig person.Du ansvarar själv för all aktivitet som sker på ditt konto, med eller utan din tillåtelse, och du måste skydda din kontoinformation, inklusive, utan begränsning, ditt kundnummer/inloggning, lösenord, betalningssätt (som definieras nedan) och kund-PIN-kod.Förutom våra många kostnadsfria tjänster, som beskrivs här, erbjuder GoDaddy också avgiftsbelagda supporttjänster: Kom igång - värdtjänster: upp till 30 minuter med en supportrepresentant som hjälper dig att installera ditt värdtjänstkonto med hjälp av Komma igång-handboken.Även om GoDaddy gör stora ansträngningar för att maximera livslängden på alla sina tjänster, kan det finnas tillfällen då en tjänst vi erbjuder måste avslutas eller når slutet av sin livscykel (EOL).Tvister, bindande individuellt skiljedomsfÖrfarande OCH avstÅende FRÅN kollektiv STÄmning OCH kollektivt skiljedomsfÖrfarande LÄS dett avsnitt noggrant. .Vi definierar skräppost som att skicka ej begärda kommersiella e-postmeddelanden (UCE ej begärda massmeddelanden via e-post (UBE) eller ej begärda faxmeddelanden (fax vilket är e-post- eller faxmeddelanden som skickas till mottagare som reklam eller annat, utan att först erhålla bekräftat medgivande om att mottagaren vill.Du förstår och accepterar att IPP-avgifter när som helst kan ändras av IPP-leverantören utan föregående meddelande till dig från GoDaddy.Listpriset är priset på domännamnet som anges på GoDaddys webbplats och är inte föremål för någon kampanj, rabatt eller annan prisnedsättning.Vidare samtycker du och GoDaddy till: (i) att lösa alla tvister mellan parterna i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor; (ii) att dessa villkor utgör en skriftlig formalisering av transaktioner som sker inom ramen för mellanstatlig handel; (iii) att USA:s Federal Arbitration Act (9.S.C.
Om GoDaddy finner att du, efter ditt elektroniska godkännande till detta avtal, inte har någon juridisk befogenhet att binda företaget, kommer du att hållas personligen ansvarig för skyldigheterna i detta avtal, inklusive, men inte begränsat till, betalningsskyldigheterna.
GoDaddy har också rätten, men ingen skyldighet, att erbjuda butikskredit till kunder som ansöker om återbetalning, även om betalningsmetoden inte har några begränsningar gällande återbetalningar. .Kortet är inte ett konto, ger ingen ränta och är inte fdic-försäkrad.Dessutom ÄR DU specifikt medveten OM OCH accepterar ATT inga muntliga eller skriftliga uppgifter eller RÅD SOM tillhandahÅLLS AV GoDaddy, dess befattningshavare, styrelseledamÖTER, anstÄllda eller omdbud (inklusive, utan begrÄnsning, representanter FÖR dess teletjÄnstcentral OCH kundsupport) OCH tredje parts TJÄnsteleverantÖRER kommer ATT (I) UTGÖRA RÄttsliga eller ekonomiska.(B) Återbetalningspolicy De produkter och tjänster som är tillgängliga för återbetalning beskrivs här (Återbetalningspolicy).Ytterligare reserverade RÄttigheter GoDaddy förbehåller sig uttryckligen rätten att neka, avbryta, avsluta, spärra, låsa eller modifiera åtkomsten till (eller kontrollen över) konton eller tjänster (inklusive rätten att avbryta eller överföra domännamnsregistreringar oberoende av orsak (vilket fastställs av GoDaddy efter eget och absolut gottfinnande inklusive, men.Erbjudanden via fax. . GoDaddy friskriver sig, i den utsträckning lagen så tillåter, från alla garantier, lagstadgade, uttryckta eller underförstådda, med avseende på betatjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, alla underförstådda garantier om äganderätt, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.Endast FÖR INVÅnarndien Du samtycker uttryckligen till att: (i) GoDaddy (eller dess tjänsteleverantör) kan kontakta dig via telefon för att handlägga ditt klagomål eller tvist, eller ditt nuvarande service- eller faktureringsproblem; och (ii) för att lösa detta klagomål, tvist eller problem, kan GoDaddy använda och.Trots det föregående kan du väcka ett enskilt åtal i din delstats eller kommuns domstol för mindre omfattande ersättningsärenden om åtalet ligger sf presentkort papper inom domstolens jurisdiktion och endast behandlas i den domstolen.Skicka en kopia av begäran om skiljedom till den andra parten på samma adress som meddelandet om tvist eller så som överenskommits mellan parterna.
Misstänkt missbruk kan rapporteras via e-post eller genom vårt center för anmälan av skräppost på webben. .
För gratiskrediter avseende en annan köpt produkt, är du medveten om och accepterar att vi kan byta ut din kredit mot en liknande produkt efter vårt eget gottfinnande.

Dessutom kan kostnaderna för skiljedomsförfarande i vissa fall överstiga kostnaderna för tvister och rätten att inleda ett.k.
Om GoDaddy avslutar ditt konto, är du medveten om och accepterar att återstående butikskreditsaldo kommer att gå förlorat.
Om du väljer en IPP, försäkrar du att du redan har accepterat IPP-leverantörens tillämpliga tjänsteavtal för kunder innan du genomför din transaktion hos GoDaddy. .

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap