Moms presentkort restaurang


moms presentkort restaurang

Denna förmedling får anses vara sådan förmedling som görs för annans räkning i dennes namn eftersom det kontraktsrättsliga ansvaret gentemot slutkund vid problem med nyttjandet av värdebeviset normalt sett ligger på utställaren av värdebeviset.
Beskattningsunderlaget för utställaren av vouchern uppgår vid skattskyldighetens inträde till asos rabatt code 2018 varornas eller tjänsternas faktiska värde.
Multi purpose vouchers) däremot är sådana voucher som innebär att skattskyldigheten inträder i samband med det faktiska tillhandahållandet av varan eller tjänsten och inte vid betalningstillfället.Exempel på enfunktionsvoucher är lunchkuponger som endast kan användas på en viss restaurang.De här företagen får anses vara förmedlare av de olika voucherna åt de företag som är de faktiska utställarna.Vidare anges.Domstolen uttalade att artikel.2 andra stycket i sjätte direktivet inte var tillämplig på sådana förskottsbetalningar som de som var föremål för prövning i målet vid den nationella domstolen.4.4 Telefonkort, ett telefonkort är en voucher som innebär en rätt att ringa till ett visst värde.Att skattskyldigheten kan inträda i samband med förskottsbetalning utgör ett undantag från huvudregeln och detta undantag ska endast tillämpas när det klart framgår vid betalningstillfället exakt vilken vara (varor) eller tjänst (tjänster) som ska komma att tillhandahållas.
Det faktiska värdet utgörs av det belopp som utställaren av vouchern erhåller som likvid för vouchern.
Vara fråga om ett förmedlingsföretag som tillhandahåller presentkort till olika kunder till det nominella värdet,.ex.
Skatteverket anser att EG-domstolens dom i målet C-419/02, bupa Hospitals, ska vara vägledande när det gäller att avgöra vad som utgör enfunktionsvoucher och vad som utgör flerfunktionsvoucher.Möjligheter att nyttja kortet i samband med olika gåvor,.ex.3 Gällande rätt.m.För det fallet att förmedlaren även erhåller betalning för olika administrativa tjänster ska dessa behandlas som specifika tjänster.Skattskyldigheten för omsättning av dessa tjänster ska bedömas separat.Av domen framgår att skattskyldigheten endast inträder vid förskott i de fallen det är helt klart vilken vara eller tjänst som ska tillhandahållas.Single purpose vouchers) sådana voucher som medför att skattskyldigheten inträder i samband med förskottsbetalningen.4.6 Förmedlare av kontantkortsabonnemang, telefonkort och andra flerfunktionsvoucher.Rikskuponger, presentkort som representerar ett visst värde, kontantkort och telefonkort.
3 första stycket ML ska tolkas i enlighet med den gemenskapsrättsliga tolkningen av artikel.2 i sjätte direktivet.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap