Stadium rabatt koder


stadium rabatt koder

RH 2011:71 : Straffmätning för csn rabatt mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.
719 : Påföljdsbestämning i ett fall där den tilltalades ålder inte varit klarlagd.421 : Fråga om straffbestämning för lagöverträdare under.894 : Fråga om påföljd för sexuellt umgänge med barn, när den tid som förflutit.153 : Skyddstillsyn i förening med fängelse har ansetts vara en tillräckligt.63 : Undertecknande med annans namn av formulär för beställning av identitetskort.RH 2011:73 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.RH 2001:15 : Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en sjuttonårig gärningsman.RH 2008:34 : Påföljden för en 19-åring, som dömts för mord, har bestämts till fängelse.RH 2011:75 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.RH 2011:88 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.RH 2011:84 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.En 15 åring döms till 1/5 av det straffet en vuxen person ges, 16 år 1/4, 17 år 1/3, 18 år 1/2, 19 år 2/3, 20 år 3/4,.476 : Påföljd för femtonårig gärningsman vid brott mot lagen (1988:254) om förbud.1024 : En 18-åring har dömts för.Ungdomsrabatt som innebär strafflindring ges till den som var under 21 år vid gärningen.
421 där förvisso införandet av en allmän regel inte accepterades av HD, men som ändå alla tillämpar.
RH 2011:79 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.
En gärningsman som är under 15 år får aldrig dömas till fängelse, se 1 kap.RH 2006:64 : Fängelsestraffets längd har för en artonåring som skall dömas för grovt.198 : Fråga om påföljdsval och straffmätning för våldsamt upplopp.RH 2011:87 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.RH 2005:37 : En tidigare ostraffad 20-åring döms för försök till rån riktat mot.RH 1996:19 : Synnerliga skäl har ansetts föreligga att bestämma påföljden till fängelse för.
RH 2011:91 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.
RH 1994:58 : Påföljden för mened har med hänsyn till gärningens art bestämts till fängelse.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap