Vinna reva onyx
vinna reva onyx

Na nkolik hudebních skladeb se i vtina z nás zvedla ze idlí a li jsme vichni spolen tancovat pod podium.
Dti za nadílku podkovaly recitací básniek a zpvem vánoních koled.
Turnaje se zúastnili tito áci: tpán Míek, Jakub Tlust, Tomá Benda, Tadeá Oswald, Radek Brynych, Daniel Marek, Marek Tlapák, Roman Petrus, Tomá Radil, tpán epa a Václav Zadina.
Ivana ebelová Plackohraní" V pondlí.Za spolupráci a pestrou nabídku ovoce a zeleniny.Tídy ly podívat na pvecké pedstavení brnnského Divadla Slunenice.Nejdív se nám pestavil, ekl kolik je mu let, jakou studuje kolu a potom u zaal program s názvem One Man Show- live TO talk 2017.Dtem donesl mikuláskou nadílku, kterou tvoily pedevím sladkosti, ale nkteí híníci dostali pro vstrahu i uhlí.Základem díla, je vrací snu vznamné postavení, je hlubinná psychologie podpoená mystickmi zkuenostmi rabattkod bubbleroom a znalosti archetypu.Chtli bychom vem, kteí se na rekonstrukci D podíleli, co nejvíce podkovat.Julien/ * - novinka 2017, Malvazinka /Zelená ryngle/ Wazonova /Zelená ryngle/ * Mirabelky: Bellamira /St.Vojáková, vingåker factory outlet rabattkod Nesládková., Jelínková) a hráky ze Základní koly Prosetín 6:1(Krková 2, Vojáková 2, Nesládková.) a postoupily do semifinále turnaje.Áci celé naí koly dostávají v rámci projektu ovoce i zeleninu kad tden zdarma.V úter navtívil tídy prvního stupn Mikulá s andly a erty.Jaromír medo - Sná - Sny jako cesta k poznání.Oddlení a v pedvánoním ase pila ada na vylepování i naeho.Povídal si s námi o problematice i vhodách sociálních sítí, vztazích a kadé téma doplnil písní.
Na naich dívkách byla znát únava, protoe to byl jejich tetí zápas za sebou bez odpoinku.
Vánoní svátky rychle ubhly a ji je tu nov rok!
Okresní finále florbalového turnaje mladích ák, po vítzství v okrskovém finále nai chlapci zavítali na okresní finále do Slatian.Byl to pro nás opravdu nejhezí vánoní dárek.Ale hned v prvním zápase od úvodních minut zaaly dokazovat, e rabattkod ellos student se dal dohromady vborn.V nm si poradily se Základní kolou Moravany 3:1(Krková, Vojáková, Nesládková.) a ekaly na posledního soupee.Julien/ * Kíenci: Aprikyra /St.Ve skupin postupn vysoko porazily dívky ze Základní koly Holetín 4:0(Krková 2, Vojáková, Broková dívky ze Základní koly Komenského Skute 5:0(Krková.Po vynikajícím vkonu vech hrá jsme jednoznan zvítzili 4:0 (branky: tpán Míek, Marek Tlapák, Tomá Radil a Radek Brynych) a zaslouen postoupili do krajského finále v Litomyli.
Vystoupení se podle ohlas vem moc líbilo, a tak nám Kristian slíbil, e na konci kolního roku zase pijede.
Ob tídy toti v minulém kolním roce zvítzily.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap